Một thanh niên người Palestine mang Bom ống đến gần tòa án Quân sự IDF ở khu bờ Tây đã bị bắt giữ

tháng 2 13, 2018_ 13/02/2018  
Chủ đề có liên quan: ,