Macron nói nếu có bằng chứng ông Assad sử dụng vũ khí hóa học, Pháp sẽ tấn công Syria

tháng 2 17, 2018_ 17/02/2018  
Chủ đề có liên quan: , ,