Giám đốc CIA nói Bắc Triều Tiên sẽ có năng lực phóng vũ khí hạt nhân chỉ trong "vài tháng"

tháng 2 01, 2018_ 01/02/2018  
Chủ đề có liên quan: , ,