Chế độ Syria bị nghi ngờ đã tiến hành tấn công vũ khí hoá học ở Idlib

tháng 2 05, 2018_ 05/02/2018  
Chủ đề có liên quan: , ,