Báo cáo: Hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ Quân sự mới của Iran gần Damascus ở Syria

tháng 3 01, 2018_ 01/03/2018  
Chủ đề có liên quan: ,