Trump nói ông Obama là người "dại dột" đã cho Iran tiền để chuyển đến tay bọn khủng bố

tháng 1 03, 2018