Thủ tướng Israel từng đề nghị với Obama và Kerry Việc giao Phần lãnh thổ Sinai cho người Palestine

tháng 1 12, 2018