Hoa Kỳ bác bỏ các báo cáo cho rằng Mỹ sẽ đóng băng các nguồn quỹ nhân đạo dành cho tổ chức UNRWA

tháng 1 06, 2018