Hamas nói với ông Abbas Rằng Nhóm Vũ Trang Này Mong Muốn Được Gia Nhập Lực lượng Giải Phóng PLO

tháng 1 06, 2018