Bộ Tài Chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Haniyeh và đưa ông này vào danh sách đen những kẻ khủng bố

Ngày:01/02/2018  
 Zcomity  (01/02/2018):
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng thủ lãnh Hamas Ismail Haniyeh đã được thêm vào danh sách đen khủng bố. Quyết định này áp đặt lệnh trừng phạt đối với Haniyeh và một tổ chức khủng bố khác ở dãy Gaza làm đóng băng tài sản của họ ở Hoa Kỳ và ngăn cản các công dân Hoa Kỳ tiến hành kinh doanh với những kẻ khủng bố mới được Hoa Kỳ chỉ định.

Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố chính thức hôm thứ Tư, chỉ định lãnh đạo Hamas là Ismail Haniyeh là một kẻ khủng bố toàn cầu. Một tổ chức khủng bố có trụ sở tại Gaza do Iran tài trợ cũng đã được đưa vào danh sách đen lần này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với Haniyeh và tổ chức khủng bố có trụ sở tại Gaza, ngăn chặn bất kỳ tài sản nào của Mỹ và các công dân Hoa Kỳ tiến hành kinh doanh với những kẻ khủng bố vừa được chỉ định.

"Những chỉ định này nhằm phủ nhận Ismail Haniyeh, Harakat al-Sabireen, Liwa al Thawra, và HASM về các nguồn lực họ cần để lên kế hoạch và thực hiện thêm các cuộc tấn công khủng bố", tuyên bố này nói. "Trong số các hậu quả khác, tất cả tài sản và lợi ích của họ trong tài sản thuộc thẩm quyền của Mỹ bị cấm, và người Mỹ nói chung bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với họ."


Nguyễn Hoàng Thế Anh