Bộ Tài Chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Haniyeh và đưa ông này vào danh sách đen những kẻ khủng bố

9:14 SA_ 01/02/2018  
Chủ đề có liên quan: , ,