Báo cáo:Không Quân Israel tấn công căn cứ Quân sự Syria trong đêm

tháng 1 12, 2018