Bannon: "Hãy để Jordan lấy khu Bờ Tây, và Ai Cập lấy dãy Gaza"

tháng 1 06, 2018