Nga chống lại các lệnh trừng phạt kinh tế tiếp theo đối với Triều Tiên

tháng 12 15, 2017