Netanyahu: "Jerusalem chưa bao giờ là thủ đô của bất kỳ Quốc gia nào khác"

Chủ đề có liên quan: ,