Một căn cứ quân sự mới khánh thành của Iran ở Syria bị máy bay Tiêm Kich của Israel bắn sập

Chủ đề có liên quan: ,