Khi F-22 Phóng AIM-9X Sidewinder Đầu Tiên.

tháng 12 12, 2017