Ít nhất 9 người chết trong vụ xả súng ở một nhà thờ gần Cairo, Ai Cập

tháng 12 29, 2017