Hàng ngàn Tay Súng Hồi giáo IS Tập Trung Tại Afghanistan

tháng 12 23, 2017