Cuộc Khảo Sát Cho Thấy: Hầu Hết Các Quốc Gia Đánh Giá Cao Tài Sản Và Thế Mạnh Của Israel

Ngày:04/12/2017  

Zcomity (04-12-2017): Một cuộc khảo sát do Bộ Ngoại giao Israel tài trợ cho thấy hầu hết các nước trên thế giới đều đánh giá cao tài sản và thế mạnh của Israel. Ngoài ra, ở các quốc gia không có quan hệ với Israel, một tỷ lệ phần trăm đáng ngạc nhiên của người dân tin rằng việc thiết lập các mối quan hệ như vậy có thể có lợi cho đất nước của họ.


Một cuộc khảo sát do Bộ Ngoại giao Israel tài trợ cho thấy hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đánh giá cao "tài sản và thế mạnh" của nhà nước Do Thái. Cuộc thăm dò đã được thực hiện ở 54 Quốc gia, trong đó có một số nước không có quan hệ với Israel. Công việc này được thiết kế để kiểm tra nhận thức toàn Cầu về tài sản và thế mạnh của Israel.

Thế mạnh của Israel được định nghĩa không chỉ là sức mạnh quân sự mà còn là chủ nghĩa chống khủng bố của Israel, không gian mạng, nông nghiệp, Quốc gia và các Năng lực công nghệ cao. Ở hầu hết các nước (50 trong số 54 Quốc gia), phần lớn dân chúng tin rằng Israel sở hữu tài sản và thế mạnh. Tại 47 quốc gia, hầu hết công chúng tin rằng đất nước của họ sẽ có lợi hoặc có một thứ gì đó khi có quan hệ với Israel.

12 quốc gia ở Trung Đông và Chính Quyền Palestine cũng nằm trong số các Quốc gia dược khảo sát. Trong khu vực này, 51 phần trăm công chúng tin rằng Israel có tài sản và thế mạnh. Tại bốn quốc gia không có quan hệ với Israel, 40-50% nói rằng họ ủng hộ thiết lập mối quan hệ vì đất nước họ có thể hưởng lợi từ việc này. Ở các nước khác không có quan hệ với Israel, tỷ lệ ủng hộ thấp hơn.

Ở những nơi khác trên thế giới, hơn 80 phần trăm dân chúng tin rằng Israel sở hữu tài sản và thế mạnh. Tỷ lệ phần trăm cao nhất được ghi nhận ở Châu Phi và Á-Âu. Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 10 bởi công ty RIWI Corp và được phân tích bởi công ty tư vấn của COMPASS của Israel. Tại mỗi quốc gia, có 1.000 người được phỏng vấn (tổng cộng 54.000 người).