Bão Tembin giết chết 133 người Philippines và đang tiến về Việt Nam

tháng 12 24, 2017