Bão Tembin giết chết 133 người Philippines và đang tiến về Việt Nam

Chủ đề có liên quan: ,