Báo cáo: Trump dự kiến sẽ công nhận Jerusalem là thủ Phủ của Israel vào ngày thứ Tư

tháng 12 02, 2017