Bắc Hàn Bắn Hỏa tiễn Đạn đạo trong khi Trump nói nằng Mỹ hoàn toàn có thể xử lý điều này dễ dàng

tháng 12 11, 2017