Bà Nikki Haley sẽ trình bày bằng chứng " vi phạm thỏa thuận hạt nhân của Iran "

tháng 12 15, 2017