Xung đột gần biên giới: Chiến Xa Israel bắn cảnh cáo một nhóm vũ trang

Chủ đề có liên quan: ,