Xung đột gần biên giới: Chiến Xa Israel bắn cảnh cáo một nhóm vũ trang

tháng 11 20, 2017