Tỷ phú Al-Waleed vị Hoàng Tử Ả Rập từng Bôi nhọ ông Trump

tháng 11 06, 2017