Trump không mong muốn phải gọi Kim- Jong -Un là " Kẻ vừa béo vừa Lùn"

tháng 11 12, 2017