Trump Kêu gọi tử hình Kẻ Khủng bố Bằng xe tải ở Mahatan New-York

tháng 11 04, 2017