Tổng thống Ai cập Anwar Sadat bị ám sát năm 1981

tháng 11 19, 2017