Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi Bà Hillary Clinton hãy " tiến lên"

Chủ đề có liên quan: