Quốc hữu hóa kênh đào Suez năm 1956 khiến Israel tấn công vào Ai cập

tháng 11 19, 2017