Nguy cơ: Hoa Kỳ sẽ xóa sổ hoàn toàn Bắc Hàn khi chiến tranh bùng nổ

tháng 12 01, 2017