Lính Bắc Triều Tiên đào thoát Thành công sang biên giới Nam Hàn

tháng 11 14, 2017