Israel triển khai Phòng thủ Iron-Dome Phòng Nhóm Hồi giáo IS người Palestine

tháng 11 14, 2017