Hoa Kỳ đang giám sát chặt chẽ việc xây dựng tàu ngầm SINPO-C của Bắc Hàn

tháng 11 18, 2017