Hình ảnh vệ tinh của Israel xác nhận các báo cáo về căn cứ quân sự Iran ở Syria

tháng 11 18, 2017