Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cấu trúc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên

tháng 11 17, 2017