Hariri nói rằng ông sẽ không cho phép Hezbollah làm mất ổn định an ninh của khu vực

Chủ đề có liên quan: ,