Công bố Video cuộc đào thoát kinh hoàng để tìm đến tự do của một binh sĩ Bắc Triều Tiên

tháng 11 23, 2017