Ca ghép " Đầu người " thành công đầu tiên trên Thế giới thực hiện trên thi thể người đã chết

tháng 11 28, 2017