Bão số 12 " Damrey" tiến vào Việt Nam, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng

tháng 11 05, 2017