Bắc Hàn tuyên bố họ đã trở thành một Quốc gia hạt nhân có khả năng tấn công Hoa Kỳ

tháng 11 29, 2017