Assad Cảm ơn Tổng Thống Nga Putin vì đã gửi viện trợ, 'cứu Syria'

tháng 11 22, 2017