Ai Cập: Khủng bố cho nổ bom giết chết 235 người trong một Hồi giáo ở phía Bắc Sinai

tháng 11 25, 2017