Ai Cập: Khủng bố cho nổ bom giết chết 235 người trong một Hồi giáo ở phía Bắc Sinai

Chủ đề có liên quan: ,