Quan chức Bắc Triều Tiên cho biết: "Nước này luôn biến những đe dọa của mình thành hành động"

tháng 10 26, 2017