Nga Cho Biết: Lãnh đạo Của Tharir al-Sham Bị Trọng Thương Trong Một Cuộc Không Kích

tháng 10 04, 2017