Netanyahu và Putin thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, Syria và cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd

tháng 10 19, 2017