Netanyahu nói quyết định của Trump là "Lịch sử" và gọi Iran là " Hổ dữ thoát khỏi chiếc lồng "

tháng 10 17, 2017