Giữa lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đưa Hàng Không Mẫu Hạm thứ hai đến Thái Bình Dương

tháng 10 25, 2017