QUÂN ĐỘI SYRIA CẢNH BÁO VỤ KHÔNG KÍCH CỦA ISRAEL ĐÃ PHÁ HỦY MỘT NHÀ MÁY VŨ KHÍ CỦA IRAN SẼ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI " NHỮNG HẬU QUẢ NGUY HIỂM"

tháng 9 08, 2017