Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Pháp: Bắc Hàn có khả năng để thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ và thậm chí là cả châu Âu "trong vòng vài tháng tới".

Thứ Bảy, tháng 9 02, 2017